PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ ŘÁD - KEMP RESORT KRÁSNÁ MORAVA - JARMILY GLAZAROVÉ, 779 00 OLOMOUC HEJČÍN

PROVOZOVATEL :   

Activities 4You CZ, s.r.o.

PROVOZOVNA JARMILY GLAZAROVÉ, 779 00 Olomouc Hejčín

IČ : 03914194

Odpovědná osoba za provoz kempu - Michaela Chytilová

www.krasnamorava.cz

a

KRÁSNÁ MORAVA, spolek
PROVOZOVNA JARMILY GLAZAROVÉ, 779 00 Olomouc Hejčín
IČ : 22728601

Tel.: 774 44 55 99
www.krasnamorava.cz

 

PROVOZNÍ DOBA :    květen - říjen

RECEPCE KEMPU :  vchod cca 50 metrů od brány kempu

REGISTRACE :  ihned do příjezdu do kempu se registrujte na recepci, každý ubytovaný obdrží registrační náramek s datem pobytu. Po celou dobu pobytu v kempu mějte tento náramek na ruce, osobám bez náramku není povoleno se pohybovat v areálu kempu, pokud máte automobil, nahlaste ho při registraci, obdržíte kartičku s vyznačeným datem pobytu, tuto kartičku umístěte za okno, bez kartičky bude vaše auto odtaženo

CENY :  viz ceník, příloha provozního řádu

VYBAVENÍ KEMPU : sociální zařízení - WC ženy - 3x, WC muži 3x, pisoár 3x, umyvadlo ženy 3x, umyvadlo muži 3x,  SPRCHY ženy 3x, SPRCHY muži 3x, sprchy fungují na žetony, žeton si můžete zakoupit na recepci, sociální zařízen je zděná budova, betonové podlahy, montované příčky, stěny obloženy dlaždicemi, objekt je větráván větracími otvory v obvodových stěnách

V kempu nejsou půjčovány spacáky, stany, deky, ložní či koupelnové prádlo.

PLOCHA KE STANOVÁNÍ : cca 80 x 80 metrů

KAPACITA : 50 stanů, 20 karavanů 140 osob

ÚKLID : v kempu je oddělená uzamčená úklidová místnost a místnost s výlevkou, betonová podlaha, omyvatelný obklad, v těsné blízkosti výlevky je umyvadlo s pitnou vodou pro možnost vypláchnutí oka, úklid zajišťují členové spolku KRÁSNÁ MORAVA na základě plánu a požadavků recepce KEMPU, úklid je prováděnpovolenými biocidními přípravky s baktericidním a virucidním účinekem, každý úklid je zaznamenán v knize úklidů, úklid v době provozu denně na vlhko za použití desinfekčního prostředku. Úklidové pomůcky jsou po použití čištěny, desinfikovány a uloženy do oschnutí v úklidové místnosti.  Pomůcky k úklidu jsou diferencovány dle ploch. 

Desinfekční prostředky se používají dle návodu výrobce (ředění, aplikace, doba působení). Desinfekční prostředky nesmí mít prošlou dobu expozice. 

Současně s úklidem sociálního zařízení se provádí úklid  travnaté plochy kempu.

Osoba zajišťující úklid má pro svou potřebu oddělenou uzamčenou místnostna osobní věci a převlečení. osoba provádějící úklid má k dispozici ochranné rukavice. 

OSTATNÍ VYBAVENÍ : kemp je vybaven wifi připojením, heslo obdržíte na recepci, v kempu je rozvedena el. energie.

PITNÁ VODA : kemp je zásobován pitnou vodou z vodovodního řádu. Vodovodní přípojka je používána celoročně.

Teplá voda je zajištěna ve dvou nezávislých 280litrových nádobách  – elektrické boilery.Teplota vody v nádobách je 65 °C. Za nádobami je směšovací ventil, který míchá vodu do sprch na 35 °C. Konstrukční provedení sprchy vylučuje regulaci teploty vody ve sprše uživatelem.  Jedenkrát za 14 dní je provedena kompletní termodesinfekce, kdy se teplota vody za směšovačem nastaví na 60 stupňů a po dobu 20 minut se pustí všechny 4 sprchy. 1 x ročně se provádí odběr teplé vody za směšovačem a v akreditované laboratoři LITOLAB se provede zkouška na přítomnost legionely, počty kolonií při 36°C, volný chlor a teplotu. 

ODPADNÍ VODA :  kemp je napojen na kanalizaci

Odpad se třídí do nádob hned u vjezdu do kempu. Likvidace odpadu je zajištěna na základě smlouvy, jednou týdně, svoz zajišťují Technické služby Olomouc.

LÉKARNIČKA : v případě potřeby je na recepci KEMPU, je vybavena základním obvazovým materiálem, desinfekčním prostředkem s virucidním účinkem, prostředkem k zástavě krvácení typu Traumacel, Gelaspon. Prostředky v lékárniče  nemají prošlou dobu exspirace. Za kontrolu expirace je zodpovědný Petr Čamek.

Noční klid : kemp je určen pro širokou veřejnost a rodiny s dětmi. Je součástí IN LIFE centra, resortu pro rodiny s dětmi.  Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat noční klid od 22.00 do 6.00.

Osoby zabezpečující provoz kempu jsou poučeny o zásadách první pomoci a bezpečnosti práce. 

 

Petr ČAMEK